Produsentregister for elektriske og elektroniske produkter

Godkjenning av returselskap

Alle returselskap, både kollektivt og individuelt finansierte, skal godkjennes av Miljødirektoratet. For å oppnå en slik godkjenning må returselskapene være sertifisert. En sertifisering innebærer at returselskapene dokumenterer overfor et sertifiseringsorgan at det drives i samsvar med en rekke kriterier. Disse kriteriene for sertifisering er gitt i forskriftens vedlegg 2, del C.

Følgende returselskap har godkjenning fra Miljødirektoratet : NORSIRK AS ( tidl.Elretur AS),  RENAS AS  og ERP Norway AS. 

Det er returselskapet som skal dekke alle kostnader i forbindelse med sertifiseringen og periodiske revisjoner.

Vedlegg 2, del B inneholder regler for sertifisering av returselskap og krav til sertifiseringsorgan.

Vedlegg 2, del C inneholder de kriterier som returselskapene skal oppfylle for å bli sertifisert.