Produsentregister for elektriske og elektroniske produkter

Godkjenning av returselskap

Alle returselskap, både kollektivt og individuelt finansierte, skal godkjennes av Miljødirektoratet. For å oppnå en slik godkjenning må returselskapene være sertifisert. En sertifisering innebærer at returselskapene dokumenterer overfor et sertifiseringsorgan at det drives i samsvar med en rekke kriterier. Disse kriteriene for sertifisering er gitt i forskriftens vedlegg 2, del C.

Miljødirektoratet har gitt godkjenning til returselskapene Elretur AS, Eurovironment AS, RENAS AS og Elsirk AS og ERP Norge AS. 

Det er returselskapet som skal dekke alle kostnader i forbindelse med sertifiseringen og periodiske revisjoner.

Vedlegg 2, del B inneholder regler for sertifisering av returselskap og krav til sertifiseringsorgan.

Vedlegg 2, del C inneholder de kriterier som returselskapene skal oppfylle for å bli sertifisert.