Produsentregister for elektriske og elektroniske produkter


Nyheter 

ÅR 2017:

2.Januar 2017:
Elretur AS byttet 1.1.2017  navn til NORSIRK AS . Returselskapene Eurovironment AS og Elsirk AS er innfusjonert i Elretur og opphørt som selvstendige returselskap.

ÅR 2016:

14.september 2016:
Rapporter for innsamlet mengde EE-avfall, varetilførsel og eksport er lagt ut på under Statistikk.

15.august 2016:
Returselskapene skal innen 15.august 2016 rapportere data om innsamlet  EE-avfall til EE-registeret. Flere detaljer om rapporteringene finnes i dataimportspesifikasjonen og i notatet om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Dokumentene finnes under Innrapportering.

8.mars 2016: 
Miljødirektoratet har utarbeidet et faktaark om krav til forhandlere : Når EE-produkter blir EE-avfall. Her er lenke til Miljødirektoratets side.

6.januar 2016: 
Fra 1. januar 2016 ble regelverket for elektrisk og elektronisk avfall endret. Hensikten er å øke innsamling av og ressursutnyttelse fra EE-avfall, og sikre forsvarlig behandling av de farlige stoffene i avfallet. Les mer på regjeringens nettside og hos Miljødirektoratet: http://miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2016/Januar-2016/Nye-krav-til-elektronisk-avfall-pa-plass/ 

5.januar 2016:
Returselskapene skal innen 15.februar 2016 rapportere data om innsamlet og behandlet EE-avfall til EE-registere. Flere detaljer om rapporteringene finnes i dataimportspesifikasjonen og i notatet om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Dokumentene finnes under Innrapportering.


År 2015:

7.september 2015:
Rapporter om total varetilførsel og innsamlete mengder EE-avfall for 1.halvår 2015 samt rapporter for eksport av EE-avfall for 1.halvår 2015 er lagt ut på siden Statistikk og rapporter.

2.juli 2015:
Miljødirektoratet har oversendt endelig forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om kasserte elektriske og elektronisk produkter (EE-avfall) til Klima- og miljødepartementet.Les mer her.

13.april 2015:
Årsrapporten for 2014 er lagt ut. Du finner den her

20.mars 2015:
Rapporter for innsamlet og behandlet mengde EE-avfall, total varetilførsel  for 2.halvår 2014 samt rapporter for eksport av EE-avfall og ombruk er lagt ut på siden Statistikk og rapporter

27. februar 2015:
Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre endringer av produktforskriftens bestemmelser om elektriske og elektroniske produkter (2013/10356) . Les mer her.

6.januar 2015:
Returselskapene skal innen 15.februar 2014 rapportere data om innsamlet og behandlet EE-avfall til EE-registeret. Det er gjort noen endringer for rapportering fra 2012. Flere detaljer om rapporteringene finnes i dataimportspesifikasjonen og i notatet om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Dokumentene finnes under Innrapportering.