Produsentregister for elektriske og elektroniske produkter


Nyheter 

År 2015:

6.januar 2015:
Returselskapene skal innen 15.februar 2014 rapportere data om innsamlet og behandlet EE-avfall til EE-registeret. Det er gjort noen endringer for rapportering fra 2012. Flere detaljer om rapporteringene finnes i dataimportspesifikasjonen og i notatet om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Dokumentene finnes under Innrapportering.

År 2014:

11.september 2014:
Rapporter om total varetilførsel og innsamlete mengder EE-avfall for 1.halvår 2014 samt rapporter for eksport av EE-avfall for 1.halvår 2014 er lagt ut på siden Statistikk og rapporter.

28.april 2014:
EE-registerets årsrapport for 2013 er publisert. Den er lagt ut på siden Statistikk og rapporter under Årsrapport.

24.april 2014:
Rapporter om totalvaretilførsel for 1.halvår og 2.halvår 2013 samt rapporter for eksport av EE-avfall for 1.halvår og 2.halvår 2013 er endret og nye rapporter er lagt ut på siden Statistikk og rapporter.

18.mars 2014:
Rapporter om varetilførsel og innsamlete mengder EE-avfall for 2.halvår 2013 samt rapporter for behandling og ombruk av EE-avfall for hele 2013 er lagt ut på siden Statistikk og rapporter.

3. januar 2014:

Returselskapene skal innen 15.februar 2014 rapportere data om innsamlet og behandlet EE-avfall til EE-registeret. Det er gjort noen endringer for rapportering fra 2012. Flere detaljer om rapporteringene finnes i dataimportspesifikasjonen og i notatet om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Dokumentene finnes under Innrapportering.

ÅR 2013:

16.april 2013:
EE-registerets årsrapport for 2012 er lagt ut under siden Årsrapport.


19.mars 2013:

Rapporter om varetilførsel og innsamlete mengder EE-avfall for 2.halvår 2012 samt rapporter for behandling og ombruk av EE-avfall for hele 2012 er lagt ut på sidenStatistikk og rapporter.

4.januar 2013:

Returselskapene skal innen 15.februar 2013 rapportere følgende data til EE-registeret: 

- Medlemmer av returselskap, Per 31.12.2012  
- Medlemmenes innenlands produksjon av EE-produkter for 2.halvår 2012
- Mengde innsamlet EE-avfall for 2.halvår 2012
- Fordeling av innsamlet EE-avfall for 2.halvår 2012
- EE-produkter til fratrekk fra EE-registerets importdata for 2.halvår 2012
- Behandlet EE-avfall (etter produktgrupper) for hele 2012
- Behandlete materialtyper/ avfallsfraksjoner for hele 2012
- Behandlingsanlegg for EE-avfall for hele 2012
- Ombruk av EE-produkter for hele 2012
- Revisorbekreftet Årsrapport  for hele 2012

 Ytterligere informasjon om rapportering finnes under Statistikk og rapporter/ Innrapportering