Produsentregister for elektriske og elektroniske produkter


Nyheter 

År 2015:

7.september 2015:
Rapporter om total varetilførsel og innsamlete mengder EE-avfall for 1.halvår 2015 samt rapporter for eksport av EE-avfall for 1.halvår 2015 er lagt ut på siden Statistikk og rapporter.

2.juli 2015:
Miljødirektoratet har oversendt endelig forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om kasserte elektriske og elektronisk produkter (EE-avfall) til Klima- og miljødepartementet.Les mer her.

13.april 2015:
Årsrapporten for 2014 er lagt ut. Du finner den her

20.mars 2015:
Rapporter for innsamlet og behandlet mengde EE-avfall, total varetilførsel  for 2.halvår 2014 samt rapporter for eksport av EE-avfall og ombruk er lagt ut på siden Statistikk og rapporter

27. februar 2015:
Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre endringer av produktforskriftens bestemmelser om elektriske og elektroniske produkter (2013/10356) . Les mer her.

6.januar 2015:
Returselskapene skal innen 15.februar 2014 rapportere data om innsamlet og behandlet EE-avfall til EE-registeret. Det er gjort noen endringer for rapportering fra 2012. Flere detaljer om rapporteringene finnes i dataimportspesifikasjonen og i notatet om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Dokumentene finnes under Innrapportering.

År 2014:

11.desember 2014: Forslag til nye regler for elektronisk avfall på høring.
Miljødirektoratets foreslår flere endringer i regelverket for innsamling av EE-avfall. Målet er økt innsamling, gjenvinningen og forsvarlig behandling av EE-avfall, samt likere rammevilkår for returselskapene. Forslaget er nå ute på høring. Høringsfristen er 10. mars 2015. Les mer på Miljødirektoratets websider: http://www.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Horing-av-forslag-om-endring-av-avfallsforskriften-kapittel-1-om-EE-avfall-20134639

11.september 2014:
Rapporter om total varetilførsel og innsamlete mengder EE-avfall for 1.halvår 2014 samt rapporter for eksport av EE-avfall for 1.halvår 2014 er lagt ut på siden Statistikk og rapporter.

28.april 2014:
EE-registerets årsrapport for 2013 er publisert. Den er lagt ut på siden Statistikk og rapporter under Årsrapport.

24.april 2014:
Rapporter om totalvaretilførsel for 1.halvår og 2.halvår 2013 samt rapporter for eksport av EE-avfall for 1.halvår og 2.halvår 2013 er endret og nye rapporter er lagt ut på siden Statistikk og rapporter.

18.mars 2014:
Rapporter om varetilførsel og innsamlete mengder EE-avfall for 2.halvår 2013 samt rapporter for behandling og ombruk av EE-avfall for hele 2013 er lagt ut på siden Statistikk og rapporter.

3. januar 2014:

Returselskapene skal innen 15.februar 2014 rapportere data om innsamlet og behandlet EE-avfall til EE-registeret. Det er gjort noen endringer for rapportering fra 2012. Flere detaljer om rapporteringene finnes i dataimportspesifikasjonen og i notatet om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Dokumentene finnes under Innrapportering.

ÅR 2013:

16.april 2013:
EE-registerets årsrapport for 2012 er lagt ut under siden Årsrapport.


19.mars 2013:

Rapporter om varetilførsel og innsamlete mengder EE-avfall for 2.halvår 2012 samt rapporter for behandling og ombruk av EE-avfall for hele 2012 er lagt ut på sidenStatistikk og rapporter.

4.januar 2013:

Returselskapene skal innen 15.februar 2013 rapportere følgende data til EE-registeret: 

- Medlemmer av returselskap, Per 31.12.2012  
- Medlemmenes innenlands produksjon av EE-produkter for 2.halvår 2012
- Mengde innsamlet EE-avfall for 2.halvår 2012
- Fordeling av innsamlet EE-avfall for 2.halvår 2012
- EE-produkter til fratrekk fra EE-registerets importdata for 2.halvår 2012
- Behandlet EE-avfall (etter produktgrupper) for hele 2012
- Behandlete materialtyper/ avfallsfraksjoner for hele 2012
- Behandlingsanlegg for EE-avfall for hele 2012
- Ombruk av EE-produkter for hele 2012
- Revisorbekreftet Årsrapport  for hele 2012

 Ytterligere informasjon om rapportering finnes under Statistikk og rapporter/ Innrapportering