Produsentregister for elektriske og elektroniske produkter

Kollektivt finansierte returselskap 

I et kollektivt finansiert returselskap finansierer en eller flere produsenter/importører avfallshåndteringen i forhold til sin markedsandel av EE-produkter og mengde oppstått EE-avfall samme år.

 

I tillegg til pliktene som er felles for alle returselskap skal kollektivt finansierte returselskaper:

 

  • Sørge for vederlagsfri henting av EE-avfall fra forhandlere og kommuner.
  • Ta imot EE-avfall vederlagsfritt fra virksomheter som driver innsamling av avfall
  • Hente og motta EE-avfall i tilsvarende geografiske områder av landet hvor medlemmenes EE-produkter blir eller tidligere har blitt omsatt eller levert, uavhengig av de kasserte produktenes merke eller fabrikat.
  • Til enhver tid ha finansielle reserver som sikrer at selskapet kan oppfylle forpliktelsene for sine medlemmer. 
  • Sørge for at innsamlet EE-avfall behandles i henhold til de krav som er gitt i forskriftens § 1-18.
  • Hente og motta en andel av totalt innsamlet mengde EE-avfall som tilsvarer medlemmenes andel av total varetilførsel i det samme geografiske området. Denne hente- og mottaksplikten gjelder for hver produktgruppe.

 

Nærmere detaljer om de særskilte pliktene for kollektivt finansierte returselskapene finnes i avfallsforskriftens § 1-14. Forskriftsteksten finnes under lover og regler.