Produsentregister for elektriske og elektroniske produkter

EE-registeret – produsentregisteret for elektriske og elektroniske produkter 

Produsenter og importører av EE-produkter skal være medlem i returselskap
Elektriske og elektroniske produkter kan inneholde miljøgifter. Når disse produktene blir avfall skal de samles inn og behandles på en forsvarlig måte. For å sikre separat innsamling, utsortering og behandling har forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) egne bestemmelser om EE-avfall.

Det er EE-bransjen som har ansvaret for å samle inn og håndtere EE-avfall. Alle produsenter og importører av EE-produkter plikter å være organisert i returselskap for EE-avfall. Under plikter for produsenter og importører finnes mer informasjon om hvordan du som produsent eller importør skal oppfylle de krav som er gitt i avfallsforskriften.


Returselskaper for EE-avfall
Ansvaret for selve innsamlingen og behandlingen av EE-avfallet er lagt på returselskapene og avfallsforskriften stiller en rekke krav til disse. Mer om dette finnes under plikter for returselskap.


EE-registeret
For å følge opp produsenter og importører av EE-produkter og returselskapene har Miljødirektoratet etablert EE-registeret. EE-registeret skal ha oversikt over alle produsenter og importører av EE-produkter og informere om hvilke plikter avfallsforskriften pålegger disse. EE-registeret utarbeider oversikter over produsenter og importører som ikke oppfyller sine forpliktelser og rapporterer dette til Miljødirektoratet.

EE-registeret henter også inn og systematiserer data fra returselskapene for å holde oversikt over innsamlede og behandlede mengder EE-avfall.

EE-registeret eies av Miljødirektoratet og driftes av COWI AS.


Siste nytt: 

ÅR 2017:

2.Januar 2017:
Elretur AS byttet 1.1.2017  navn til NORSIRK AS . Returselskapene Eurovironment AS og Elsirk AS er innfusjonert i Elretur og opphørt som selvstendige returselskap.

 

ÅR 2016:

14.september 2016:
Rapporter for innsamlet mengde EE-avfall, varetilførsel og eksport er lagt ut på siden  Statistikk og rapporter.

15.august 2016:
Returselskapene skal innen 15.august 2016 rapportere data om innsamlet  EE-avfall til EE-registeret. Flere detaljer om rapporteringene finnes i dataimportspesifikasjonen og i notatet om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Dokumentene finnes under Innrapportering.

8.mars 2016: 
Miljødirektoratet har utarbeidet et faktaark om krav til forhandlere : Når EE-produkter blir EE-avfall. Her er lenke til Miljødirektoratets side.