Produsentregister for elektriske og elektroniske produkter

Godkjente returselskap

Kollektivt finansierte returselskap
For å oppfylle de plikter man har som produsent / importør av EE-produkter, kan man melde seg inn i et kollektivt finansiert returselskap. Under finnes en oversikt over hvem disse er og hvordan man kommer i kontakt med dem. Alle returselskap tar ansvar for innsamling og behandling av alt EE-avfall. (*,**).

Følgende kollektivt finansierte returselskapene er godkjent av Miljødirektoratet:

Elretur AS
Postboks 6454 Etterstad
0605 Oslo
Telefon: 400 04  201 Faks: 92 97 42 01
E-post: adm@elretur.no
Hjemmeside: http://www.elretur.no/

Eurovironment AS
Postboks 6454 Etterstad
0605 Oslo
Telefon: 21 04 27 00
E-post: post@evm.no
Hjemmeside: http://www.evm.no/

ERP Norway AS
Bragenes Torg 4
3017 Drammen
Telefon: *47 400 00 476
E-post: norway@erp-recycling.org

Hjemmeside: http://www.erp-recycling.no

RENAS AS 
Postboks 268 Skøyen
0212 Oslo
Telefon: 22 13 52 00
Faks: 22 12 15 07
E-post: renas@renas.no
Hjemmeside: http://www.renas.no/

 

Individuelt finansierte returselskap
Per i dag finnes det ingen individuelt finansierte returselskaper.