Produsentregister for elektriske og elektroniske produkter

Godkjente returselskap

Kollektivt finansierte returselskap
For å oppfylle de plikter man har som produsent / importør av EE-produkter, kan man melde seg inn i et kollektivt finansiert returselskap. Under finnes en oversikt over hvem disse er og hvordan man kommer i kontakt med dem. Alle returselskap tar ansvar for innsamling og behandling av alt EE-avfall.

Følgende kollektivt finansierte returselskapene er godkjent av Miljødirektoratet:

ERP Norway AS
Bragenes Torg 4, 3017 Drammen
Telefon: *47 400 00 476
E-post: norway@erp-recycling.org

Hjemmeside: http://www.erp-recycling.no

NORSIRK AS (tidl Elretur)
Postboks 6454 Etterstad, 0605 Oslo
Telefon: *47 400 04  201
E-post: adm@norsirk.no
Hjemmeside: http://www.norsirk.no/

RENAS AS 
Postboks 268 Skøyen, 0212 Oslo
Telefon: *47 22 13 52 00
E-post: renas@renas.no
Hjemmeside: http://www.renas.no/

 

Individuelt finansierte returselskap
Per i dag finnes det ingen individuelt finansierte returselskaper.